Uszkodzenia auta lub innego pojazdu mechanicznego powstają najczęściej w przypadku kolizji drogowej. Kolizja drogowa to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu. Jej skutkiem są straty materialne np. uszkodzenie pojazdu, budynku, witryny, bagażu, itp. oraz gdy któryś z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej dni siedmiu.

Należy pamiętać, że przebywanie na zwolnieniu lekarskim np. 14 dni wcale nie musi oznaczać uszczerbku na zdrowiu powodującego rozstrój zdrowia powyżej dni siedmiu i odwrotnie również.